(0)

P. Hattens historie

I 1812, mens Napoleonskrigene hærgede, åbnede Jacob Jacobsen Lunddahl i Maribo en købmandsforretning, som også efter tidens skik omfattede brændevinsbrænderi og maltgørei.

I 1852 overtog sønnen H. P. Lunddahl virksomheden. Hans efterfølger blev prokurist Sophus A. Jensen, der ejede firmaet fra 1871 til 1903.

 

 

 

P. Hatten kommer til

I 1903 overtog den driftige købmand P. Hatten virksomheden, som siden har båret hans navn. Overtagelsen og det nye århundrede betød også nye forhold.

Købstadens handelsprivillegier - ingen handel i det nærmeste opland - forsvandt. Samtidig havde specialforretninger med korn og foderstoffer voldsom fremgang. De gjorde indhug i de "blandede forretningers" forretningsgrundlag.

P. Hatten valgte at satse, hvor virksomheden i forvejen var stærk: Jern og smede artikler.

P. Hatten ekspanderede på sit felt og købte konkurrenternes afdelinger for jern, Brdr. Henriksens Eftf., A/S C. A. Qvade & C0. og købmand Jens Lunk. Alle indenfor en kort årrække.

 

Nye afdelinger

I 1920 - den 26. august - blev P. Hatten et aktieselskab udelukkende baseret på jernhandelen. Sanitetsvarer og centralvarmeartikler kom dog hurtigt "ind på hylderne" og der blev åbnet en ny afdeling for værktøj og beslag.

Håndværkerne og byggefirmaerene hilste udvidelserne i varesortimentet velkomment, og det gode forhold til dem blev løbende udbygget.

I 1924 rykkede P. Hatten ind i Nakskov med overtagelsen af A/S Kund Dan & Co's købmandshandel.

I 1938 overtog selskabet Ferdinand Øbergs jern- og støbegodsforretning i Nakskov og i 1957 Nakskov Jern & Stålforretning.

 
 

Hårde hvidevarer

På VVS og stålsiden blev virksomheden i 1965 tilknyttet indkøbsforeningen Dansk Jerncentral.

På værktøjssiden blev positionen også styrket, blandt andet via medlemskab af indkøbsforeningen Beslaco.

Også i de seneste år er der sket fortsat ekspansion via opkøb af VVS- og stålgrossister:

  • 1995 Møns Jern & Stålforretning A/S, Stege.
  • 1996 A/S P. Chr. Hansen, Nykøbing F.
  • 2000 K. Sidenius (VVS- og stålafdeling) i Nykøbing F.. (Efterfølgende sammenlagt med P. Chr. Hansen til en topmoderne afdeling under HATTEN-navnet.)
  • 2002 A/S Wandel-Petersen, Roskilde.
  • 2005 flyttede "den gamle" P. Hatten i Maribo til nye, rummelige og effektive lokaler i Maribos industrikvarter.
  • 2005 A.C. Nielsen Eftf. A/S, Ringsted
  • 2007 Dolimpex ApS, skælskør
  • 2008 Indvielse af nybygget stålfælleslager, Bjæverskov
 

Kundernes behov i centrum

Der er langt mellem "brændevinsbrænderiet" fra 1812 til dagens toptrimmede koncern. Men grundlaget har reelt været det samme hele vejen: Soliditet kombineret med fremsynethed - og altid med kundens behov i centrum: Hatten har det!